سرمایه گذاری امن و پرسود

مرواریدی در حاشیه دریای خزر

شهرک پالادیوم با متراژی بالغ بر یکصدهزار متر مربع در حاشیه دریای نیلگون کاسپین و در شهر توریستی نشتارود در حال احداث می باشد

زندگی درکنار سلبریتی ها امین حیایی سوپر استار سینمای ایران

Surge Goat Cup Shells Milkers Set of 4 stainless steel Teat Cups

HQ US735 turning insert tool VBMT160408 HQ US735 carbide inserts SVVBN VBMT332. 5 x MCP1700-3302E/TO Low Quiescent Current LDO TO-92, CO_ Kids Adjustable Safety Security Visibility Reflective Vest Gear Jacket Relia. KNF M&C Neuburger Diaphragm Pump Gas Sampling PM21708-89, M-K231 MK231 MK-231 Black On White Label Tape For Brother P-Touch PT-80 1/2", VICOR V24A5C400AL CONVERTER MOD DC/DC 24V 481.9W TO 5V 400W. Surge Goat Cup Shells Milkers Set of 4 stainless steel Teat Cups, ABS Plastic welding rods /motorcycle motorbike fairings repairs 2mm beige 30rods, 5pcs M27C800-100F1 M27C800 27C800 EPROMs. Ripcord Ear Plug Earplugs Retractors 25 db Silicone Helmet Hard Hat Attachment, 1"x1" Tube Union Compression Fitting Steel Swagelok S-1610-6. Thank You Stickers Weddings Gifts Gratitude Circle Round Labels 2" Round, 2PK.Leica DGPS Smart Antenna MX421B-10 marine. Surge Goat Cup Shells Milkers Set of 4 stainless steel Teat Cups.

شهرک پالادیوم در سه فاز در حال ساخت می باشد

فاز اول این پروژه در قالب ۸۸ قطعه ۲۹۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع در حال فروش و ساخت می باشد که از امکانات خوب و مناسبی نظیر زمینهای ورزشی ، نگهبانی ، جاده سلامت ، فضای سبز برخوردار می باشد ، با پایان یافتن مراحل اولیه در فاز یک فاز دو و فاز سه شروع به فروش و ساخت خواهد شد.

فاز یک

فروش و در حال ساخت

 • ۸۴ قطعه
 • از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع
 • دارای زمین فوتبال و بسکتبال
 • جاده سلامت

فاز دو

پیش فروش

 • ۶۸ قطعه
 • از ۲۵۰ تا ۱۲۰۰ مترمربع
 • دارای زمین فوتبال و بسکتبال
 • جاده سلامت

Surge Goat Cup Shells Milkers Set of 4 stainless steel Teat Cups

Surge Goat Cup Shells Milkers Set of 4 stainless steel Teat Cups, Business & Industrial, Agriculture & Forestry, Livestock Supplies, Sheep & Goat

فاز سه

پیش فروش

 • ۶۸ قطعه
 • از ۲۵۰ تا ۱۲۰۰ مترمربع
 • دارای زمین فوتبال و بسکتبال
 • جاده سلامت